نظرسنجی آتلیه عباس بصیری
نکته :
این فرم نظر سنجی جهت بهتر شدن خدمات ما به شما عزیزان می باشد
تا انتها و بادقت به سوالات پاسخ داده و در قرعه کشی ما شرکت کنید

با تشکر

- 1 برخورد پرسنل با شما چگونه بود ؟


- 2 کیفیت عکس های دریافتی چگونه بود ؟


- 3 کدامیک از قسمت های اجرایی آتلیه برخورد حرفه ای نداشتند ؟